PEČUJEME O NAŠE KOŘENY

Abychom mohli přinášet radost i našim budoucím generacím.

PRO
NÁS

ORION
PRO NÁS

S respektem k našim zvyklostem a tradicím vyrábíme od roku 1896 širokou škálu čokoládových dobrot, které si oblíbily všechny minulé i současné generace.

Záleží nám na tom, aby věci, ze kterých máme radost, přetrvaly. Proto pečujeme o naše kořeny a podporujeme aktivity, které přispívají k dlouhodobé udržitelnosti.


item item item item

Naše
produkty

Jak v našich výrobcích
přistupujeme k udržitelnosti?

Preferujeme lokální suroviny

Záleží nám na kvalitě našich produktů, proto si dodavatele surovin vždy pečlivě vybíráme. ORION jako tradiční lokální značka věří, že pro dosažení ideální chuti jsou zapotřebí především kvalitní ingredience, pro které často nemusíme chodit daleko.

Při výrobě našich čokoládových dobrot
proto preferujeme cukr a mléko
z Čech a Slovenska.

Rádi podporujeme místní
zemědělskou produkci.

Využíváme 100% udržitelně získávané kakao

V portfoliu ORION postupně navyšujeme podíl výrobků, které jsou vyráběny z kakaa získaného výhradně udržitelným způsobem v rámci programu NESTLÉ COCOA PLAN. Nestle cocoa plan

Jeho cílem je pomáhat zlepšovat život farmářům a jejich rodinám s důrazem na boj proti dětské práci, podporovat zalesňování a zvyšovat kvalitu pěstovaného kakaa.

Označení Rainforest Alliance a NESTLÉ COCOA PLAN hledejte na obalech našich výrobků ORION.

Rainforest Alliance

Výrobky ORION obsahující 100% udržitelné kakao jsou zároveň certifikovány organizací Rainforest Alliance. Ta stvrzuje, že kakao pochází z farem splňujících komplexní standardy udržitelného zemědělství.


item item item item

Naši lidé

Jak podporujeme naše lidi?

Vytváříme pracovní místa

Náš závod Zora v Olomouci, kde čokoládové cukrovinky značky ORION tradičně vyrábíme, zaměstnává celoročně zhruba 750 lidí. Přispíváme tak k lokální zaměstnanosti a zároveň se snažíme o naše pracovníky dobře pečovat.

Kromě zajištění bezpečnosti práce, jež je pro nás prioritou, nabízíme možnost zvyšování kvalifikace, které jde ruku v ruce s kariérním i mzdovým růstem.

Čokoláda ORION dává našim
lidem práci už přes 120 let.

Pomáháme potřebným

Spoluprací s neziskovými organizacemi se snažíme pomáhat lidem, kteří se zrovna nacházejí v nelehké životní situaci.

Prostřednictvím finanční podpory rozdáváme radost třeba s Nadací Terezy Maxové dětem, jejímž posláním je umožnit každému dítěti zdravý a bezpečný život v rodinném prostředí.

Společně s organizací ŽIVOT 90 jsme pomohli seniorům překonat náročné období pandemie.

item item item item

NAŠE MLADÁ
GENERACE

Jak podporujeme
rozvoj dětí a mladých?

Učíme kontrolu správné porce


Na obalech našich výrobků pomáháme s kontrolou správné velikosti porcí na základě doporučení nutričních odborníků.

Uvádíme vždy gramáž jedné porce, a navíc používáme jednoduchou grafiku, která pomáhá zejména dětem a dospívajícím porozumět, jak jedna ideální porce vypadá.

Každý snadno pozná, kolik dílků své oblíbené čokolády ORION si může bez starostí vychutnat.

SPOLUPRACUJEME
S VYSOKÝMI ŠKOLAMI


Značka ORION se podílí na vzdělávání vysokoškolských studentů, kterým naši nejlepší manažeři v rámci přednášek z různých oblastí předávají své znalosti a zkušenosti.

Na Vysoké škole ekonomické v Praze tým ORION v rámci předmětu Komunikační plánování také připravuje intenzivní workshop, kde si studenti vyzkouší uplatnit své teoretické znalosti na praktickém projektu.

Předáváním naší praxe pomáháme rozvíjet talent studentů.

item item item item

NAŠE
OKOLÍ

Jak pečujeme o prostředí,
ve kterém žijeme?

Vyrábíme šetrně
k životnímu prostředí


Jsme odhodláni minimalizovat dopad výroby čokolády ORION na životní prostředí a dlouhodobě na tom pracujeme. V našem závodě Zora v Olomouci využíváme zelenou elektřinu – 100 % veškeré nakoupené a spotřebované elektřiny pochází z obnovitelných zdrojů.

V současné době máme z našeho závodu také nulový odpad na skládky. Neustále se však snažíme zlepšovat a být co nejšetrnější k prostředí, ve kterém žijeme, aby si svou kvalitu zachovalo i pro budoucí generace.

V porovnání s rokem 2010 se nám k roku 2019 podařilo snížit spotřebu vody o 65 %, o 26 % klesla spotřeba energie a zredukovali jsme emise CO2 o 79 %.

Podporujeme recyklaci našich obalů


Dlouhodobě preferujeme obalové materiály, které jsou recyklovatelné.

Pomocí recyklačních symbolů na obalech výrobků značky ORION ukazujeme, jak s odpadem z obalů správně nakládat a zda jsou určeny k recyklaci.