Kontakty

www.nestle.sk
Nestlé Slovensko s.r.o.
Košovská cesta 11
971 27 Prievidza

info@nestle.sk
Tel.: +421 800 135 135

IČ: 31568211
DIČ: 2020466976
IČ DPH: SK2020466976
Spoločnosť je registrovaná v Obchodnom registri Okresného súdu Trenčín,
oddiel: Sro, vložka 3614/R.