STARÁME SA O NAŠE KORENE

Aby sme mohli prinášať radosť i našim budúcim generáciám.

PRE
NÁS

ORION
PRE NÁS

S rešpektom k našim zvyklostiam a tradíciám vyrábame od roku 1896 širokú škálu čokoládových dobrôt, ktoré si obľúbili všetky minulé i súčasné generácie.

Záleží nám na tom, aby veci, z ktorých máme radosť, pretrvali. Preto sa staráme o naše korene a podporujeme aktivity, ktoré prispievajú k dlhodobej udržateľnosti.


item item item item

Naše
produkty

Ako v našich výrobkoch
pristupujeme k udržateľnosti?

Preferujeme lokálne suroviny

Záleží nám na kvalite našich produktov, preto si dodávateľov surovín vždy starostlivo vyberáme. ORION ako tradičná lokálna značka verí, že pre dosiahnutie ideálnej chuti sú potreba predovšetkým kvalitné ingrediencie, pre ktoré často nemusíme chodiť ďaleko.

Pri výrobe našich čokoládových dobrôt preto preferujeme cukor a mlieko z Čiech a Slovenska.

Radi podporujeme miestnu
poľnohospodársku produkciu.

Využívame 100% udržateľne získavané kakao

V portfóliu ORION postupne navyšujeme podiel výrobkov, ktoré sú vyrábané z kakaa získaného výhradne udržateľným spôsobom v rámci programu NESTLÉ COCOA PLAN. Nestle cocoa plan

Jeho cieľom je pomáhať zlepšovať život farmárom a ich rodinám s dôrazom na boj proti detskej práci, podporovať zalesňovanie a zvyšovať kvalitu pestovaného kakaa.

Označenie Rainforest Alliance a NESTLÉ COCOA PLAN hľadajte na obaloch našich výrobkov ORION.

Rainforest Alliance

Výrobky ORION obsahujúce 100% udržateľné kakao sú zároveň certifikované organizáciou Rainforest Alliance. Tá potvrdzuje, že kakao pochádza z fariem splňujúcich komplexné štandardy udržateľného poľnohospodárstva.


item item item item

Naši ľudia

Ako podporujeme našich ľudí?

Vytvárame pracovné miesta

Náš závod Zora v Olomouci, kde čokoládové cukrovinky značky ORION tradične vyrábame, zamestnáva celoročne približne 750 ľudí. Prispievame tak k lokálnej zamestnanosti a zároveň sa snažíme dobre starať o našich pracovníkov.

Okrem zaistenia bezpečnosti práce, ktorá je pre nás prioritou, ponúkame možnosť zvyšovania kvalifikácie, ktoré ide ruka v ruke s kariérnym aj mzdovým rastom.

Čokoláda ORION dáva našim
ľuďom prácu už viac ako 120 rokov.

Pomáhame potrebným

Spoluprácou s neziskovými organizáciami sa snažíme pomáhať ľuďom, ktorí sa zrovna nachádzajú v neľahkej životnej situácii.

Prostredníctvom finančnej podpory rozdávame radosť napríklad s Nadáciou pre deti Slovenska, ktorá svoju pomoc zameriava na deti a mladých formou grantových a vzdelávacích programov.

Spoločne s organizáciou ŽIVOT 90 sme pomohli seniorom prekonať náročné obdobie pandémie.

item item item item

NAŠA MLADÁ
GENERÁCIA

Ako podporujeme
rozvoj detí a mladých?

Učíme kontrolu správnej porcie


Na obaloch našich výrobkov pomáhame s kontrolou správnej veľkosti porcií na základe doporučení nutričných odborníkov.

Uvádzame vždy gramáž jednej porcie, a naviac používame jednoduchú grafiku, ktorá pomáha najmä deťom a dospievajúcim porozumieť, ako jedna ideálna porcia vyzerá.

Každý jednoducho pozná, koľko dielikov svojej obľúbenej čokolády ORION si môže bez starostí vychutnať.

SPOLUPRACUJEME
S VYSOKÝMI ŠKOLAMI


Značka ORION sa podieľa na vzdelávaní vysokoškolských študentov, ktorým naši najlepší manažéri v rámci prednášok z rôznych oblastí predávajú svoje znalosti a skúsenosti.

Na Vysokej škole ekonomickej v Prahe tím ORION v rámci predmetu Komunikačné plánovanie tiež pripravuje intenzívny workshop, kde si študenti vyskúšajú uplatniť svoje teoretické znalosti na praktickom projekte.

Predávaním našej praxe pomáhame rozvíjať talent študentov.

item item item item

NAŠE
OKOLIE

Ako sa staráme o prostredie,
v ktorom žijeme?

Vyrábame šetrne k životnému prostrediu


Sme odhodlaní minimalizovať dopad výroby čokolády ORION na životné prostredie a dlhodobo na tom pracujeme. V našom závode Zora v Olomouci využívame zelenú elektrinu – 100 % všetkej nakúpenej a spotrebovanej elektriny pochádza z obnoviteľných zdrojov.

V súčasnej dobe máme z nášho závodu taktiež nulový odpad na skládky. Neustále sa však snažíme zlepšovať a byť čo najšetrnejší k prostrediu, v ktorom žijeme, aby si svoju kvalitu zachovalo i pre budúce generácie.

V porovnaní s rokom 2010 sa nám k roku 2019 podarilo znížiť spotrebu vody o 65 %, o 26 % klesla spotreba energie a zredukovali sme emisie CO2 o 79 %.

Podporujeme recykláciu našich obalov


Dlhodobo preferujeme obalové materiály, ktoré sú recyklovateľné.

Pomocou recyklačných symbolov na obaloch výrobkov značky ORION ukazujeme, ako s odpadom z obalov správne nakladať a či sú určené k recyklácii.